Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona fauny Drawieńskiego Parku Narodowego

Najczęściej spotykanymi zwierzętami podczas liczenia były jelenie

Najczęściej spotykanymi zwierzętami podczas liczenia były jelenie
Fot. M. Grzegorzek

Na początku tego roku „Salamandra”, wspólnie z Lubuskim Klubem Przyrodników, wygrała przetarg na opracowanie operatu ochrony fauny do planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. Stronę „salamandrową” reprezentują współpracujący z nami naukowcy z poznańskich uczelni, którzy zbadają niektóre z występujących na tym terenie grup ssaków oraz owadów.

W pierwszym etapie inwentaryzacji dużych ssaków zamieszkujących teren parku pomagali nam dzielnie nasi wolontariusze, którzy w lutym br. wzięli udział w tzw. „pędzeniu”. W sumie w akcji tej uczestniczyło ok. 100 osób (blisko 50 naszych ochotników i tyle samo z Lubuskiego Klubu Przyrodników).

Zasłużony odpoczynek przy ognisku po kilkugodzinnym liczeniu zwierzyny w Drawieńskim Parku Narodowym

Zasłużony odpoczynek przy ognisku po kilkugodzinnym liczeniu zwierzyny w Drawieńskim Parku Narodowym
Fot. Andrzej Kepel


Wspólnymi siłami, na wybranych próbnych powierzchniach naliczyliśmy 23 jelenie, 15 saren, 4 dziki, 2 zające i 8 lisów. Poza walorami badawczymi, wyjazd ten stanowił doskonałą okazję do lepszego wzajemnego poznania się i spędzenia kilku godzin wśród budzącej się pomalutku do życia przyrody. Dodatkową atrakcją było ognisko i smakowite, upieczone przy nim kiełbaski...

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.