Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nasza oferta edukacyjna

Członkowie naszych Szkolnych Kół bardzo chętnie korzystają z usług prelekcyjno-wycieczkowych „Salamandry”. W organizowanych przez nas pogadankach i zajęciach terenowych bierze udział również coraz więcej szkół, których uczniowie nie należą do Towarzystwa.

Prelekcja na szczycie Góry Moraskiej

Prelekcja na szczycie Góry Moraskiej
Fot. Andrzej Gawlak

Wszyscy wiemy, że urozmaicona przezroczami prelekcja na temat ciekawych gatunków roślin czy zwierząt, lub jeszcze lepiej - wycieczka do miejsca, w którym można dzieciom pokazać rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, daje o wiele większy efekt edukacyjny niż zwykła, „sucha” lekcja. Dlatego też od wiosny do późnej jesieni przewodnicy z „Salamandry” oprowadzający po Rezerwacie „Meteoryt Morasko” mają ręce (a raczej usta i nogi) pełne roboty.

Nauczycieli i uczniów, którzy jeszcze nie zwiedzili tego unikalnego na skalę europejską chronionego terenu serdecznie zapraszamy do współpracy. Zachęcamy także do uczestnictwa w organizowanych przez specjalistów z Towarzystwa prelekcjach oraz konkursach wiedzy przyrodniczej.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.