Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Jest nas coraz więcej!

Aż trudno w to uwierzyć, ale od czasu wydania ostatniego numeru Biuletynu przybyło około 280 członków „Salamandry”! W chwili obecnej (14 czerwca 1998) jest nas 671. Cieszy nas to z wielu powodów. Po pierwsze - oznacza to, iż coraz więcej osób w naszym kraju jest świadomych konieczności ochrony przyrody i chce osobiście coś w tej sprawie zrobić, np. współpracując z organizacją taką jak nasza. Po drugie - jest to dla nas informacja, że ktoś docenia działalność konkretnie naszego Towarzystwa, skoro właśnie do „Salamandry” chce należeć. Ostatni, dość prozaiczny, ale bardzo istotny powód naszej radości to składki członkowskie, które zwiększają ilość pieniędzy niezbędnych do realizacji naszych przedsięwzięć.

Młodzież z Jabłonnej podczas sadzenia krzewów w swojej Ostoi

Młodzież z Jabłonnej podczas sadzenia krzewów w swojej Ostoi
Fot. Danuta Buszewska

Szkolnych Ostoi Przyrody jest coraz więcej

Szkolnych Ostoi Przyrody jest coraz więcej
Fot. Danuta Buszewska

Niebagatelną rolę w powiększaniu „salamandrowych” szeregów odgrywają powstające ostatnio jak grzyby po deszczu Szkolne Koła „Salamandry”. Od listopada 1997 przyłączyły się do nas szkoły: SP w Jabłonnej k. Nowego Tomyśla, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu, SP nr 54 w Poznaniu, SP nr 76 w Poznaniu, XVIII LO w Poznaniu, Niższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w Poznaniu, LO w Mogilnie, SP nr 3 w Mogilnie, SP nr 2 w Mogilnie, SP w Rakoniewicach, SP w Pępowie, SP nr 1 w Szamotułach.

Członkowie Koła przy SP nr 76 w Poznaniu po wiosennych porządkach w Ostoi

Członkowie Koła przy SP nr 76 w Poznaniu po wiosennych porządkach w Ostoi
Fot. Michał Wicke

Większość Kół włączyła się do naszego przedsięwzięcia „Szkolne Ostoje Przyrody”, biorąc pod opiekę stawek, park, fragment koryta rzeki, teren obfitujący w mrowiska lub inny ciekawy przyrodniczo obiekt. Zajęcia na terenie Ostoi polegają najczęściej na inwentaryzacji oraz obserwacji roślin i zwierząt, wytyczeniu ścieżek przyrodniczych, porządkowaniu i ogrodzeniu chronionego terenu, rozwieszeniu budek dla ptaków, nasadzeniu nowych roślin itp. Jeśli Ostoja posiada jakieś wyjątkowo cenne walory przyrodnicze, członkowie starają się objąć ten obiekt którąś z form ochrony prawnej. I tak np. Koło przy SP w Jabłonnej, przy naszej pomocy, wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z wnioskiem o uznanie kilku dębów rosnących na terenie Ostoi za pomniki przyrody.

Przedsięwzięcie „Szkolne Ostoje Przyrody” finansowane jest głównie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Powstało również nowe, nie szkolne Koło „Salamandry”. Grupa osób związanych ze szczecińską Akademią Rolniczą postanowiła, przy współpracy z „Salamandrą”, zająć się ochroną zimowisk nietoperzy na terenie Szczecina (zobacz: Koło „Salamandry” w Szczecinie).

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.