Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Letnia działalność „nietoperzowa”

Jeśli znasz miejsce, gdzie latem lub zimą można spotkać nietoperze - skontaktuj się z nami!

Jeśli znasz miejsce, gdzie latem lub zimą można spotkać nietoperze - skontaktuj się z nami!
Fot. Andrzej Kepel

W tym roku przystępujemy do wieloletniego programu ochrony letnich kolonii nietoperzy na terenie Wielkopolski i Pomorza. Mamy nadzieję, iż dzięki realizowanej w tym roku akcji ankietowej uda nam się stworzyć wstępną listę najważniejszych letnich kolonii nietoperzy na badanym obszarze. Do ankiet, które wysyłamy przede wszystkim do szkół, parafii, leśnictw oraz zakładów energetycznych, dołączamy wydane przez nas edukacyjne ulotki na temat nietoperzy, co przyczynia się do znacznego rozpowszechnienia wiedzy o tych mało znanych ssakach. Po rozpoznaniu lokalizacji kolonii, w przypadku stanowisk najbardziej zagrożonych będziemy starali się przedsięwziąć działania ochronne.

W tym roku planujemy ponadto utworzyć wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Kopankach punkt obserwacyjno-edukacyjny na strychu szkoły, gdzie występuje duża kolonia rozrodcza nocka dużego (Myotis myotis).

Redakcja

Pierwszy etap tego „letniego” przedsięwzięcia finansowany jest przez Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego.


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.