Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ptaki pod opieką „Salamandry” i energetyków

Ostatnio bociany coraz częściej budują gniazda na... słupach linii energetycznych

Ostatnio bociany coraz częściej budują gniazda na... słupach linii energetycznych
Fot. Andrzej Kepel

Przedsięwzięcie ochrony ptaków przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą linie energetyczne rozwija się pomyślnie. Ornitolodzy z „Salamandry” nawiązali współpracę z wieloma placówkami podlegającymi Energetyce Poznańskiej oraz Energetyce Kaliskiej, zlokalizowanymi na terenie województwa poznańskiego, leszczyńskiego, pilskiego, konińskiego, gorzowskiego i kaliskiego. Współpraca ta polega m.in. na przeprowadzaniu szkoleń, w trakcie których pracownicy wspomnianych instytucji zapoznają się z metodami ograniczania śmiertelności ptaków na skutek „kontaktu” z urządzeniami energetycznymi. Szkolenia te przynoszą wymierny efekt, ponieważ Energetyka Poznańska zaczyna stosować metody w praktyce - m.in. instaluje specjalne osłony na transformatory, finansuje budowę skrzynek lęgowych dla sów płomykówek (które na nieszczęście lubią zakładać gniazda w budkach transformatorowych) oraz konstruuje i instaluje podstawy pod gniazda bocianie. Ogólnie - kontakt „Salamandry” z energetykami wyraźnie się zacieśnia i rokuje nadzieje na dalszą, coraz efektywniejszą współpracę.

Aby uświadomić ludziom wagę tego „ptasiego” problemu i ukształtować pozytywne nastawienie do zagrożonych ptaków, nasi ornitolodzy organizują liczne prelekcje w szkołach. „Salamandra” posiada także swoją stałą rubrykę w czasopiśmie „Pod prądem”, wydawanym przez Energetykę Poznańską oraz publikuje artykuły w dodatkach energetycznych w kilku lokalnych gazetach.

Więcej o podejmowanych w ramach tego projektu działaniach można znaleźć w artykule Bocian „Słupnik”.

Redakcja

To przyczyniające się do ochrony ptaków przedsięwzięcie realizować możemy głównie dzięki pomocy finansowej Fundacji GEF/SGP oraz Energetyki Poznańskiej S.A.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.