Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Powstanie ośrodek edukacyjny dotyczący nietoperzy

Zbiórka wolontariuszy na dziedzińcu Fortu IIA, przed wielką akcją sprzątania, z okazji Dnia Ziemi 1998

Zbiórka wolontariuszy na dziedzińcu Fortu IIA, przed wielką akcją sprzątania, z okazji Dnia Ziemi 1998
Fot. Andrzej Gawlak

W kwietniu br. „Salamandra” podpisała z Zarządem Miasta Poznania umowę użyczenia Fortu IIA, który w najbliższym czasie zaadaptujemy jako „nietoperzowe” centrum edukacyjne. Będzie tu sala prelekcyjna, pomieszczenie, w którym prezentowana będzie specjalna wystawa (zdjęcia oraz podstawowe informacje i ciekawostki na temat nietoperzy), jak również niewielkie biuro do obsługi przedsięwzięć związanych z ochroną tych pożytecznych stworzeń. Pierwszy etap prac remontowo-przystosowawczych planujemy zakończyć jesienią tego roku.Redakcja

Działania te finansowane są przez Fundację EkoFundusz, a także przez Wojewódzki i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.