Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Plany ochrony cennych przyrodniczo obszarów na terenie Poznania

Specjaliści z „Salamandry” opracowali plany ochrony przyrody i zagospodarowania turystyczno-dydaktycznego dwóch szczególnie interesujących przyrodniczo obszarów. Użytek ekologiczny „Głuszynka” to zespół łąk i niewielkich terenów leśnych położonych w dolinie rzeki Głuszynki, płynącej wzdłuż południowej granicy Poznania. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Morasko” to duży obszar obejmujący północną część miasta, niedawno włączony w jego granice. W skład zespołu wchodzą m.in. osiedla Morasko, Radojewo, Umultowo i Różany Potok. Oba te obiekty wyróżniają się niezwykłymi, jak na tereny miejskie, walorami przyrodniczymi. Bobry, żurawie, ropuchy paskówki - to tylko najbardziej spektakularni przedstawiciele fauny tych obszarów. Nie mniej interesująca jest tutejsza szata roślinna Nic więc dziwnego, że np. plan ochrony zespołu przyrodniczo krajobrazowego obejmuje utworzenie dwóch kolejnych rezerwatów (obok istniejącego rezerwatu „Meteoryt Morasko”) oraz kilkunastu użytków ekologicznych. Miałyby one być połączone systemem tak zwanych korytarzy ekologicznych, to jest ciągów zadrzewień i zakrzewień umożliwiających swobodne migracje leśnych gatunków zwierząt i roślin pomiędzy poszczególnymi obiektami chronionymi. Ważnym elementem opracowanych planów jest udostępnienie turystyczne i dydaktyczne omawianych obszarów.

Fragment doliny rzeczki Głuszynki chroniony jako użytek ekologiczny

Fragment doliny rzeczki Głuszynki chroniony jako użytek ekologiczny
Fot. Andrzej Kepel

Biolodzy z „Salamandry” proponują objęcie fragmentu doliny Różanego Potoku ochroną w formie użytku ekologicznego

Biolodzy z „Salamandry” proponują objęcie fragmentu doliny Różanego Potoku ochroną w formie użytku ekologicznego
Fot. Andrzej Kepel

Oczywiście najważniejsze jest to, jaka część tych planów zostanie wprowadzona w życie. Podchodzimy do tego z uzasadnionym optymizmem, jako że oba plany zostały sporządzone na zlecenie Urzędu Miejskiego, który ma zamiar je realizować. Ważne jest także, że większość proponowanych działań nie wymaga dużych inwestycji.


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.