Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs FOTO-EKO 1996

W ramach V edycji organizowanego przez „Salamandrę” oraz Studencki Klub Ekologiczny Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej i Ekologicznej FOTO-EKO 1996, przebiegającego w tym roku pod hasłem „Przyroda pod lupą”, napłynęło ok. 500 prac. Zostały one ocenione w dniu 17 lutego 1997 przez jury w składzie: Ewa Olejnik, Justyna Białecka-Jagodzińska, Przemysław Sujak oraz Andrzej Kepel. I miejsce otrzymał Piotr Skórnicki z Poznania za nastrojowe zdjęcie wełnianki pt. „Na wilgotnej łące”. Kolejne miejsca otrzymali: Tomasz Ogrodowczyk z Andrespola za zdjęcie pt. „Portret plujki pospolitej” i Tomasz Jaźwiński z Wrocławia za zdjęcie pt. „Za wcześnie?”. Przyznano także dziesięć wyróżnień.


„Na wilgotnej łące”

I miejsce - „Na wilgotnej łące”
Fot. Piotr Skórnicki


„Portret plujki pospolitej”

II miejsce - „Portret plujki pospolitej”
Fot. Tomasz Ogrodowczyk


„Myszka II”

„Myszka II”
Fot. Robert Frąckowiak


„Bez pośpiechu”

„Bez pośpiechu”
Fot. Anna Paliga


„Ropucha”

„Ropucha”
Fot. Renata i Marek Kosińscy


Pierwszą ekspozycję wystawy pokonkursowej oglądać można było przez cały kwiecień w holu Collegium Maius Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Redakcja

Sponsorami konkursu byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Poznaniu, Lubuski Klub Przyrodników, Sklep „FOTO VIDEO” oraz Wydawnictwo „Arkady”.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.