Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kto zabił nietoperze?

To tylko jeden z zamordowanych w bestialski sposób nietoperzy

To tylko jeden z zamordowanych w bestialski sposób nietoperzy
Fot. Andrzej Kepel

Na początku lutego przebywali w Poznaniu specjaliści z Holandii i Niemiec (Dolnej Saksonii) zajmujący się ochroną nietoperzy. Zwiedzali oni, wraz z nami, poznańskie zimowiska tych ssaków oraz zapoznawali się z działaniami podejmowanymi przez „Salamandrę” w celu ich ochrony. Podczas wizyty w jednym z fortów dokonaliśmy wstrząsającego odkrycia. Ktoś w bestialski sposób pozabijał znaczną część hibernujących w tym obiekcie nietoperzy. Przypominamy, iż zimą nietoperze są całkowicie bezbronne. Aby się obudzić z odrętwienia potrzebują od kwadransa do pół godziny.

W tym czasie nie są w stanie ani uciekać, ani się bronić. Korzystając z tego, młodociani barbarzyńcy spalili żywcem te osobniki, które wisiały w miejscach łatwo dostępnych. Nietoperze zimujące w głębokich szczelinach zostały zgniecione za pomocą kija. Zgodnie z polskim prawem, za zabicie zwierzęcia objętego ochroną, oprócz kar pieniężnych, grozi do 3 lat pozbawienia wolności, Wiadomość o przestępstwie została zgłoszona do odpowiedniej Komendy Policji. Przeprowadziliśmy także kampanię dotyczącą tego wydarzenia w mediach. Dzięki niej udało się ustalić nazwiska trzech przypuszczalnych sprawców (wszyscy w wieku ok. 16-18 lat). Postępowanie przeciwko nim w toku.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.