Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs „Zwierzęta i rośliny wodne”

Uczestnicy quizu finałowego w trakcie odpowiedzi

Uczestnicy quizu finałowego w trakcie odpowiedzi
Fot. Andrzej Kepel

W tym roku, podczas etapu szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Poznańskiego, swoją znajomość przyrody poddało trudnemu egzaminowi ponad 850 uczestników z 74 szkół. 26 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 6 w Poznaniu, 124 uczniów dopuszczonych do etapu wojewódzkiego odpowiadało na pytania dotyczące występujących w Polsce roślin i zwierząt wodnych. Oprócz teoretycznej wiedzy na temat poszczególnych gatunków i ich zwyczajów oraz współzależności między nimi, młodzi przyrodnicy musieli wykazać się praktyczną umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt. Uczestnicy quizu finałowego doskonale poradzili sobie nawet z rozpoznawaniem ptasich głosów, czy też ustaleniem budowniczych różnych typów gniazd.

Zwycięzcą konkursu został Mateusz Klensporf ze Szkoły Podstawowej nr l6 w Poznaniu, drugie miejsce zdobyła Daria Śliwińska ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu, na trzeciej „medalowej” pozycji znalazła się Marta Prange ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu.

Pragnąc poznać opinię nauczycieli na temat trzech zorganizowanych przez nas do tej pory edycji Konkursu, rozesłaliśmy do szkół specjalną ankietę dotyczącą tej imprezy. Ułatwi nam ona wprowadzenie ewentualnych ulepszeń, zgodnych z oczekiwaniami nauczycieli i uczniów.

Redakcja

Sponsorem Konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.