Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Dekada Spisu Nietoperzy

Nocek Bechsteina to nowy gatunek dla fauny Poznania

Nocek Bechsteina to nowy gatunek dla fauny Poznania
Fot. Andrzej Kepel

Jak co roku, „Salamandra” przeprowadziła Dekadę Spisu Nietoperzy w poznańskich fortyfikacjach. Z pomocą wolontariuszy policzono ponad 1700 osobników należących do 9 gatunków. Przy tej okazji stwierdzono zimowanie nowego dla Poznania gatunku - nocka Bechsteina (Myotis bechsteini).

Ponadto - na przełomie grudnia i stycznia członkowie Towarzystwa już po raz piąty wybrali się w Tatry, aby zinwentaryzować nietoperze hibemujące w jaskiniach Tatrzańskiego Parku Narodowego (zobacz: Kolejna wyprawa w Tatry).

W ramach Dekady „Salamandra” odwiedziła też Strzaliny - położony w woj. pilskim obiekt należący do umocnień Wału Pomorskiego, stanowiący bardzo ważne w Polsce zimowisko nietoperzy. Czterech członków Towarzystwa liczyło hibernujące tam nietoperze. Posuwając się z zadartymi głowami, z prędkością kilku metrów na godzinę, znaleźli ponad 800 osobników.

Chiropterolodzy z „Salamandry” przeprowadzili także liczenia nietoperzy we wsi Rzecin (studnie i piwnice), w Lednickim Parku Krajobrazowym (piwnice) oraz w okolicach Świnoujścia (fortyfikacje).

Redakcja


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.