Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Intensywne prace Komitetów CITES

Reprezentant Kanady przedstawia uczestnikom spotkania Komitetu ds. Zwierząt stan ochrony i sposób zarządzania populacją niedźwiedzia polarnego

Reprezentant Kanady przedstawia uczestnikom spotkania Komitetu ds. Zwierząt stan ochrony i sposób zarządzania populacją niedźwiedzia polarnego
Andrzej Kepel

W ramach Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) działają dwa organy naukowe: Komitet ds. Zwierząt i Komitet ds. Roślin. Rozpatrują one zagadnienia wymagające wiedzy eksperckiej i przygotowują zalecenia lub propozycje dla organów decyzyjnych Konwencji: Komitetu Stałego oraz Konferencji Stron. Na 2016 rok planowane są spotkania obu tych organów decyzyjnych, w związku z czym komitety eksperckie miały w tym roku szczególnie wiele zagadnień do omówienia.

Wśród tematów, które wzbudziły wyjątkowo intensywne dyskusje, był raport przedstawiony przez Izrael. Przeanalizowano w nim wynikające z handlu zagrożenia dla kilku gatunków rekinów i płaszczek. Z raportu wynikała potrzeba włączenia do CITES kilku kolejnych gatunków tych ryb. Pozytywnie zaskoczyło stanowisko Chin, które wyraziły wstępną gotowość poparcia naukowo udokumentowanych propozycji w tym zakresie. Do tej pory kraj ten był zdecydowanie przeciwko ochronie jakichkolwiek organizmów morskich. Komitet wezwał wszystkie kraje, które prowadzą połowy oceaniczne (dotyczy to także Polski!), by wprowadzały narzędzia połowowe ograniczające przyłów rekinów i płaszczek oraz rozwijały techniki i praktykę zapewniające wypuszczanie żywych okazów złapanych w przyłowie. Kenia zamierza zgłosić propozycję przeniesienia lwa do Załącznika I CITES, z wyjątkiem populacji z RPA, Botswany, Namibii i Zimbabwe. Spowodowało to protesty kilku krajów afrykańskich. Meksyk zaprezentował interesujący sposób kontroli skór węży znajdujących się w obrocie. Wykonane smartfonem zdjęcia nawet niewielkiego fragmentu skóry węża można przesyłać do bazy danych, gdzie specjalny program jest w stanie na podstawie układu łusek przyporządkować go do skanu płatu, dla którego wydano zezwolenie CITES, co zapewnia pełną identyfikację skór – nawet po ich pocięciu na kawałki. Rozważano, czy podobna metoda nie zdałaby egzaminu także w odniesieniu do innych grup gadów.

W spotkaniu Komitetu ds. Zwierząt jako przedstawiciel PTOP „Salamandra” uczestniczyła Marta Więckowska, biorąc udział w pracach kilku grup roboczych. Państwową Radę Ochrony Przyrody (polski organ naukowy CITES) reprezentował dr Andrzej Kepel – prezes „Salamandry”. Również w spotkaniu Komitetu ds. Roślin, które odbyło się w październiku w Tbilisi, uczestniczyła jako przedstawicielka PROP prof. Justyna Wiland-Szymańska – członkini Rady Programowej naszego Towarzystwa. Ten Komitet także miał mnóstwo tematów do przedyskutowania, wśród których szczególnie wiele czasu poświęcono handlowi zagrożonymi gatunkami drzew.

Redakcja

Wybór numeru