Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Muzyka ptaków – dzieła nie wszystkie

Uczniowie mieli wiele pytań na temat Boga.
- Bóg jest Nieznany i Niepoznawalny. Każde twierdzenie o Nim, każda odpowiedź na wasze pytanie będzie zniekształceniem Prawdy.Mistrz im powiedział:
Uczniowie byli zaskoczeni.
– W takim razie, dlaczego mówisz o Nim?
– A dlaczego śpiewa ptak? – odpowiedział mistrz.
Anthony de Mello

Wielu kompozytorów podejmowało wyzwanie przeniesienia śpiewu ptaków na partyturę

Wielu kompozytorów podejmowało wyzwanie przeniesienia śpiewu ptaków na partyturę
Fot. Beata Muchowska

Ptak nie śpiewa dlatego, że zna odpowiedź, lecz dlatego, że ma pieśń do wyśpiewania – zauważa amerykańska pisarka Maya Angelou. Te słowa są echem ludzkiego zachwytu nad ptasim śpiewem. Śpiew ptaków to symfonia natury. Choć być może daleki jest od tego, co większość z nas nazywa muzyką, to ma duże walory estetyczne. Repertuar ptasich głosów przyćmiewa wszystkie pozostałe odgłosy natury. Podczas gdy inne zwierzęta cykają, rechoczą, wyją, tylko o ptakach mówimy, że śpiewają. Ptaki śpiewające to wręcz systematyczna nazwa podrzędu ptaków obejmująca prawie połowę żyjących gatunków – notabene nie wszystkie z nich charakteryzuje przyjemny dla uszu śpiew. Bogatym repertuarem melodyjnych dźwięków mogą pochwalić się także liczne ptaki nienależące do tej grupy. Niemal każdemu gatunkowi właściwy jest jakiś głos, indywidualna pieśń. Swoją ptasią muzyką ptaki porozumiewają się ze sobą, ale także inspirują wielu ludzi – pisarzy, artystów, kompozytorów. Niektórzy próbują nawet naśladować ich dźwięki pismem, mową, śpiewem i grą na instrumentach muzycznych. W licznych współczesnych utworach muzycznych usłyszymy też wkomponowane nagrania głosów ptaków.


Więcej w drukowanym wydaniu SALAMANDRY...

Witold Muchowski
imionaptakow.com

Wybór numeru