Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Ważne decyzje dotyczące nietoperzy

Przedstawiciele państw będących stronami Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS przyjęli szereg ważnych rezolucji, które w przypadku wdrożenia mogą pomóc chronić latające ssaki.

W dniach 15–17 września 2014 roku odbyła się w Brukseli 7. Sesja Spotkania Stron EUROBATS. Polski rząd reprezentował na niej przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Andrzej Langowski, a organizacje pozarządowe jak zwykle Andrzej Kepel z „Salamandry”. Z punku widzenia naszego Towarzystwa szczególnie istotne było przyjęcie przez Porozumienie nowej rezolucji w sprawie ochrony nietoperzy przed oddziaływaniem farm wiatrowych wraz z nową wersją wytycznych dotyczących ocen oddziaływania planowanych elektrowni na te zwierzęta. Nowe wytyczne zawierają wiele rozwiązań proponowanych przez ekspertów z „Salamandry”.

W innych rezolucjach EUROBATS wezwał państwa między innymi do wypracowania krajowych wytycznych dotyczących uwzględniania ochrony nietoperzy w gospodarce leśnej, w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy planowaniu budowy lub modernizacji dróg i innej infrastruktury transportowej. Nawoływano też do rozwoju krajowych centrów ratowania i rehabilitacji nietoperzy, uwzględniania potrzeby ochrony nietoperzy w procesach decyzyjnych dotyczących ocieplania budynków, a także wypracowania wymagań w stosunku do kwalifikacji osób wykonujących oceny oddziaływania różnych planów czy inwestycji na nietoperze. Wszystkie te decyzje są zgodne z priorytetami naszego Towarzystwa w dziedzinie ochrony „rękoskrzydłych”. Z pewnością więc będziemy się włączać w realizację tych postanowień.

Redakcja

Wybór numeru