Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Nowy przewodniczący PROP

Po raz pierwszy w prawie 100-letniej historii Państwowej Rady Ochrony Przyrody jej przewodniczącym został przedstawiciel organizacji pozarządowej. Jest nim prezes PTOP „Salamandra”.

Logo PROP

W 1919 roku powstała Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, w roku 1925 przemianowana na Państwową Radę Ochrony Przyrody. Przez pierwsze 30 lat istnienia stanowiła ona jedyną krajową instytucję zajmującą się ochroną przyrody. Obecnie jest najwyższym ciałem doradczym w tej dziedzinie w Polsce, skupiającym 40 ekspertów z różnych dziedzin. Członkowie Rady powoływani są na pięcioletnią kadencję przez ministra środowiska.

30 października br. minister Maciej H. Grabowski wręczył nominacje na kadencję 2014–2019 członkom Państwowej Rady Ochrony Przyrody w nowym składzie. Podczas posiedzenia inauguracyjnego członkowie Rady wybrali na swojego przewodniczącego doktora Andrzeja Kepela – prezesa naszego Towarzystwa. W poprzedniej kadencji PROP pełnił on funkcję wiceprzewodniczącego Rady i przewodniczącego jej Komisji ds. CITES. Wybór na tak zaszczytne stanowisko przedstawiciela organizacji pozarządowej wskazuje nie tylko na poważanie, jakim cieszy się on osobiście, ale docenienie naszego Towarzystwa przez ekspertów z różnych dziedzin ochrony przyrody jako fachowego, skutecznego i otwartego na współpracę.

Redakcja

Wybór numeru