Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Medal Polskiej Niezapominajki dla Salamandry

W roku 2014 Medal Polskiej Niezapominajki „za wieloletnie zaangażowanie w ochronę dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju” otrzymało Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Medal jest przyznawany od 12 lat przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach za społecznie prowadzoną pracę i działalność prośrodowiskową. Uroczystość wręczenia odbyła się 11 grudnia br. podczas seminarium naukowego w Instytucie Biologii UPH w Siedlcach. Wiceprezes Towarzystwa, Radosław Dzięciołowski, odebrał medal z rąk przedstawicieli Kapituły: prof. dr hab. Elżbiety Królak – przewodniczącej i mgr. inż. Zbigniewa Kaszuby, byłego wojewódzkiego konserwatora przyrody woj. siedleckiego. Następnie wygłosił referat pt.: „Jak dziś chroni się przyrodę? Doświadczenia PTOP Salamandra”. Na koniec uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat przyszłości ochrony przyrody w Polsce.

Redakcja

Wybór numeru