Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Kreteńskie ustalenia dotyczące nietoperzy

Jak co roku wiosną, w dniach 7–10 kwietnia, odbyło się spotkanie Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS. Tradycyjnie uczestniczył w nim przedstawiciel PTOP „Salamandra”.

Podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum) w Polsce obserwowany był do tej pory tylko kilkukrotnie. Na Krecie jest gatunkiem stosunkowo pospolitym. Uczestnicy spotkania EUROBATS natrafili na kilka osobników podczas wycieczki poprzedzającej obrady

Podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum) w Polsce obserwowany był do tej pory tylko kilkukrotnie. Na Krecie jest gatunkiem stosunkowo pospolitym. Uczestnicy spotkania EUROBATS natrafili na kilka osobników podczas wycieczki poprzedzającej obrady

Tegoroczne obrady, które toczyły się w Grecji, na Krecie, były bardzo intensywne. Nic dziwnego – w tym roku odbędzie się także kolejne spotkanie stron Porozumienia, które podejmować będzie wiążące decyzje (rezolucje). Komitet Doradczy m.in. przygotowuje lub ocenia projekty tych decyzji. A zakres spraw, którymi zajmuje się EUROBATS, stale rośnie. Obecnie w ramach Komitetu działa już kilkanaście grup roboczych, a grupa zajmująca się wpływem turbin wiatrowych na nietoperze dzieli się jeszcze na podgrupy. „Salamandra” stara się uczestniczyć w pracach wielu z nich (jednej przedstawiciel naszego Towarzystwa przewodniczy).

Podczas spotkań Komitetu grupy eksperckie pracują równolegle. Na szczęście w polskiej delegacji uczestniczyło jeszcze dwóch innych chiropterologów (Alek Rachwald z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Andrzej Langowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) – można więc było podzielić się tematami, by prezentować doświadczenia i punkt widzenia polskich badaczy nietoperzy w większości istotnych spraw. „Salamandra”, reprezentowana przez Andrzeja Kepela, tym razem skupiła się przede wszystkim na sprawach dotyczących oddziaływania różnych przedsięwzięć (energetyka odnawialna, transport, remonty budynków) na nietoperze. Bardzo nas zaniepokoiło, że jeden kraj oraz przedstawiciele lobby inwestorów starali się złagodzić zalecenia EUROBATS dotyczące bezwzględnego zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych w lasach i ich bliskim sąsiedztwie. Udało się nam doprowadzić do nieplanowanego spotkania wszystkich zainteresowanych specjalistów z tej dziedziny, uczestniczących w pracach Komitetu. Po intensywnej dyskusji zgodnie zdecydowano o podtrzymaniu dotychczasowych rekomendacji, a jedyny kraj, który początkowo optował za zmianą, wycofał się z tej propozycji. Wszystkie aktualne dane naukowe wskazują bowiem na bardzo wysokie zagrożenie i straty przyrodnicze, jakie może powodować i powoduje taka lokalizacja wiatraków. Nie tylko leśne nietoperze odetchnęły z ulgą.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Kepel

Wybór numeru