Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nagroda za projekt „Szkolne Ostoje Przyrody”

Głaz „Zaklęta karczma” koło Margonina - będzie miejscem chronionym przez członków pierwszego w Polsce Szkolnego Koła „Salamandry”

Głaz „Zaklęta karczma” koło Margonina - będzie miejscem chronionym przez członków pierwszego w Polsce Szkolnego Koła „Salamandry”
Fot. Ewa Olejnik

Nasze nowe przedsięwzięcie „Szkolne Ostoje Przyrody” zajęło pierwsze miejsce w konkursie „Program Promocji Zachowań Proekologicznych”, zorganizowanym w listopadzie 1995r. przez władze miasta Poznania. Projekt ten polega na tworzeniu sieci Szkolnych Kół „Salamandry”, których podstawową formą działalności jest opieka nad niewielkimi, cennymi ze względów przyrodniczych obiektami, takimi jak niewielkie stawy, kępy zadrzewień śródpolnych, zaniedbany fragment parku lub lasku miejskiego, nie zagospodarowany element dawnej fortyfikacji miejskiej itp. (zobacz: Szkolne ostoje przyrody - przyszłość czy utopia? - Biuletyn 1/1995).

Pierwsze Szkolne Koło „Salamandry” powstało w Margoninie, a obiektem chronionym przez członków tego Koła jest malowniczy głaz narzutowy „Zaklęta Karczma”.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.