Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Studencki Klub Ekologiczny

Studencki Klub Ekologiczny

Działający przy „Salamandrze” Studencki Klub Ekologiczny zorganizował w ostatnich miesiącach wiele ciekawych wykładów, m.in. cykl „ABC terminologii leśnej dla biologów”, prowadzony przez Pawła Strzelińskiego z Akademii Rolniczej.
Od września 1995r. SKE prowadzi imprezę dla uczniów szkół podstawowych - „Eko-szkoła w siodle”.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.