Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona nietoperzy zimujących w poznańskich fortyfikacjach

Wejscie do jednego z poznańskich fortów

Wejscie do jednego z poznańskich fortów
Fot. Andrzej Kepel

W październiku 1995r. „Salamandra” zakończyła wstępne opracowywanie planu ochrony zimowisk nietoperzy na terenie fortyfikacji poznańskich, które stanowią drugie, pod względem ilości nietoperzy, miejsce zimowania tych zwierząt w Polsce. Przygotowaliśmy publikację opisującą stan fortów i proponowane formy zabezpieczenia ich przed niszczeniem. Mamy nadzieję, iż na początku roku 1996 uda nam się zdobyć środki na realizację konkretnych działań ochronnych na terenie fortyfikacji.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.