Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs wiedzy przyrodniczej i ekologicznej

Uczestnicy konkursu

Uczestnicy konkursu
Fot. Ewa Olejnik

Zorganizowany przez nas w zeszłym roku Konkurs Wiedzy Przyrodniczej i Ekologicznej dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Poznańskiego „Zwierzęta Polski i ich ochrona” spotkał się z akceptacją zarówno uczniów jak i nauczycieli, którym spodobała się ciekawa forma Konkursu i życzliwa atmosfera panująca podczas jego trwania. Postanowiliśmy więc zorganizować kolejną edycję, która przebiega pod hasłem „Parki Narodowe w Polsce”. Etap szkolny Konkursu odbył się 22 stycznia 1996r., zaś etap wojewódzki - 27 kwietnia.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.