Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Meteoryt Morasko”

Uroczyste otwarcie drzwi do ścieżki dydaktycznej

Uroczyste otwarcie drzwi do ścieżki dydaktycznej
Fot. Ewa Olejnik

10 listopada 1995r. nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionego szlaku i poprowadzonej przez nas ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Meteoryt Morasko. Ceremonia ta stanowiła oficjalne zakończenie pierwszego etapu ochrony i zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego tego obiektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, Nadleśnictwa Czerwonak, Leśnictwa Morasko i innych instytucji, które wsparły nas w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia. Obecni byli także członkowie i sympatycy „Salamandry”

O tym, co konkretnie zrobiliśmy w trakcie pierwszego etapu projektu, można przeczytać w artykule Nowe oblicze rezerwatu „Meteoryt Morasko”.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.