Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


POLEKO 1995

Nasze stoisko na POLEKO 1995

Nasze stoisko na POLEKO 1995
Fot. Andrzej Kepel

W listopadzie 1995 nasze Towarzystwo, dzięki uprzejmości i pomocy Międzynarodowych Targów Poznańskich (członek wspierający „Salamandry”), ponownie wzięło udział w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 1995. Udało nam się nawiązać wiele ciekawych kontaktów. Sporo osób miało okazję dowiedzieć się o istnieniu Towarzystwa i zapoznać z naszą działalnością.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.