Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konferencja chiropterologiczna

Gacek szary zimuje najczęściej w schronieniach stworzonych przez człowieka – piwnicach i starych fortach

Gacek szary zimuje najczęściej w schronieniach stworzonych przez człowieka – piwnicach i starych fortach
Fot. Andrzej Kepel

W listopadzie 1995 r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Wzięło w niej udział około dwudziestu członków „Salamandry”, wygłaszając sześć referatów i prezentując jeden poster.
Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.