Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


FOTO-EKO 1994 - zapraszamy do udziału!

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej i Ekologicznej - FOTO-EKO ma już swoją dwuletnią tradycję. Pierwsza edycja konkursu zorganizowana była przez Studencki Klub Ekologiczny. W roku 1993 patronat nad FOTO-EKO przejęło Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Ilość zgłoszonych prac przeszła najśmielsze oczekiwania. Jury wybierać musiało najlepsze spośród ponad 800 zdjęć. Wiele z nich prezentowało naprawdę wysoki poziom.

Wystawa pokonkursowa FOTO-EKO 1993 w zabytkowym hallu Collegium Maius zorganizowana z okazji Dnia Ziemi

Wystawa pokonkursowa FOTO-EKO 1993 w zabytkowym hallu Collegium Maius zorganizowana z okazji Dnia Ziemi
Fot. Andrzej Kepel

Z okazji Dnia Ziemi 1994 organizatorzy przygotowali wystawę prezentującą ponad 100 nadesłanych na konkurs prac. Do tej pory oglądać ją było można: w Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Collegium Maximum Akademii Rolniczej, w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni, w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu oraz w muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego. Treść wpisów w księdze pamiątkowej świadczy, że wystawa bardzo podobała się zwiedzającym. Instytucje, które chciały-by ją wypożyczyć - prosimy o kontakt.

Ewa Olejnik

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.