Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Dzień Ziemi 1994

Po raz pierwszy „Dzień Ziemi” obchodzono w 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. Obecnie co roku, w okolicach 22 kwietnia, miliony ludzi na całym świecie w różnoraki sposób manifestuje przeciwko postępującej degradacji środowiska. Od paru lat różne imprezy z okazji „Dnia Ziemi” organizowane są w wielu miastach Polski. W tegoroczne poznańskie obchody włączyło się również PTOP „Salamandra”. Przygotowaliśmy z tej okazji trzy imprezy:

1. Sprzątanie Rezerwatu „Meteoryt Morasko”.

W sobotę 23.IV w samo południe, na ogłoszony w lokalnych mass-mediach apel, przy jedynej dotąd tablicy „informacyjnej” na terenie rezerwatu, zjawiło się około 50 osób.

Góra zgromadzonych pod leśniczówką śmieci wyglądała naprawdę imponująco

Góra zgromadzonych pod leśniczówką śmieci wyglądała naprawdę imponująco
Fot. Andrzej Kepel

Większość stanowiła młodzież z poznańskich szkół, ale wśród innych ochotników znalazł się nawet członek Rady Miejskiej. Na początek ustawiliśmy otrzymane od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody tablice z napisem „REZERWAT PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY”. Następnie każdy z uczestników otrzymał duży worek i po podzieleniu się na dwie grupy, ruszyliśmy w las. W ciągu niespełna trzech godzin zebraliśmy pełną ciężarówkę śmieci.
Czego tam nie było! Oprócz dominujących worków foliowych i plastykowych butelek, znaleźliśmy w rezerwacie telewizor, dwa radioodbiorniki, dwie walizki, śpiwór, wózek dziecięcy i zlewozmywak i wiele innych rzeczy (niestety, nie nadających się już do naprawienia). Ze znalezionych części samochodowych można by złożyć niemal kompletne auto. Trofea złożyliśmy koło leśniczówki, skąd na własny koszt zabrało je Wysypisko Odpadów Komunalnych w Suchym Lesie. Akcję śledzili (czasami włączając się osobiście) dziennikarze z lokalnych gazet, radia i telewizji. Uczestnicy sprzątania mogli więc wieczorem obejrzeć się na szklanym ekranie.
Niestety, zdołaliśmy wysprzątać jedynie część rezerwatu. Jeszcze co najmniej drugie tyle śmieci czeka być może na kolejny Dzień Ziemi.

2. Otwarcie wystawy pokonkursowej „FOTO-EKO 1993”.

W tę samą sobotę, około dziesiątej rano, w holu Collegium Maius przy ul. Fredry, otworzyliśmy wystawę prezentującą ponad sto najlepszych prac, które napłynęły na zorganizowany przez nas Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej i Ekologicznej (zobacz: FOTO-EKO 1994...). Możliwe to było dzięki uprzejmości władz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, które nie tylko udostępniły nam miejsce na ekspozycję, lecz także sponsorowały zakup tzw. antyram, w których umieściliśmy zdjęcia, oraz wypożyczyły specjalne stojaki. Przez cały dzień prowadziliśmy przy wystawie kiermasz wydawnictw o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz zbiórkę pieniędzy na ratowanie rezerwatu Meteoryt Morasko. Wystawę można było oglądać w tym budynku jeszcze przez tydzień. Potem została ona przeniesiona do Collegium Maximum Akademii Rolniczej w Poznaniu.

3. Wykład dla dzieci pt. „Kochajmy Nietoperze”.

W poniedziałek 25.IV w Szkole Podstawowej nr 82 w Poznaniu przeprowadziliśmy dla dzieci z klas 1 - 3 prelekcję, połączoną z pokazem przezroczy, dotyczącą tych, budzących nieuzasadniony strach, zwierząt. Ku naszemu zaskoczeniu, małe dzieci wykazały się sporą wiedzą przyrodniczą. Nie tylko wiedziały, czym się żywią nietoperze, ale potrafiły wyjaśnić takie pojęcia jak hibernacja czy echolokacja. Mamy zamiar częściej organizować tego typu spotkania.

Ewa Olejnik

Wszystkim, którzy pomogli nam w organizowaniu obchodów oraz tym, którzy osobiście wzięli udział w poszczególnych imprezach - serdecznie dziękujemy.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.