Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Zapraszamy studentów

Studencki Klub Ekologiczny (SKE) jest Kołem, czyli nieregionalną jednostką Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Bezpośrednio wywodzi się on z SKE przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i jest jego kontynuacją. Tradycją Klubu jest wszelakie działanie na rzecz zbliżania ludzi do przyrody a spektakularnym tego przykładem są organizowane co roku Konkursy Fotografii Przyrodniczej i Ekologicznej „FOTO-EKO”.

Członkowie SKE podczas wyprawy badawczej w jednej z jaskiń tatrzańskich

Członkowie SKE podczas wyprawy badawczej w jednej z jaskiń tatrzańskich
Fot. Andrzej Kepel

Do tej pory Klub prowadził badania naukowe i różnego typu akcje w Wielkopolskim, Drawieńskim, Roztoczańskim, Karkonoskim i Tatrzańskim (przy okazji odkryliśmy tam nową jaskinię) Parku Narodowym, w Kotlinie Kłodzkiej, Lednickim Parku Krajobrazowym oraz, oczywiście, w Poznaniu i jego okolicach. Oprócz problemów związanych bezpośrednio z botaniką, zoologią (nietoperze, płazy, żółw błotny) i ochroną przyrody, podejmował czasem również takie przedsięwzięcia jak zbiórka makulatury na Uniwersytecie, ścieżki i parkingi rowerowe w Poznaniu oraz turystyka ekologiczna (zorganizowano sporo wyjazdów).

Obecnie nasze zainteresowania skupiają się głównie wokół nietoperzy, bowiem wielu z nas pochodzi z Sekcji Chiropterologicznej Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników. Również w Klubie powstała taka sekcja. Otwarci jesteśmy jednak na każdą inicjatywę badań naukowych i działań ochronnych. Podjąć możemy każdy temat związany z przyrodą i ekologią, jeśli znajdzie się parę osób chcących go realizować.

Studencki Klub Ekologiczny

Oczywiście nie każdy członek jest zobligowany do działań (członkostwo jest przecież formą utożsamiania się i popierania działalności Klubu); dla „ludzi czynu” znajdzie się jednak na pewno wystarczająco dużo pracy. Gorąco zapraszamy. Przyjdź!

Radosław Dzięciołowski

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.