Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Sztuczne schronienia dla nietoperzy w Nadleśnictwie Bełchatów

Sztuczne schronienia dla nietoperzy w Nadleśnictwie Bełchatów

fot. Jakub Grabowski

Jesienią 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Bełchatów zostało powieszonych 200 budek dla nietoperzy w ramach działań mających wzbogacić ubogie siedliska leśne w sztuczne schronienia dla tych latających ssaków, a zarazem poprawić równowagę ekologiczną ekosystemu leśnego.

Wybrano w tym celu młodsze drzewostany gospodarcze, często jednogatunkowe, które z natury są uboższe w drzewa dziuplaste, starodrzew i urozmaicone siedliska. Wiosną tego roku w pobliżu lokalizacji budek, przy szlakach turystycznych, pojawiły się również tablice edukacyjne o nietoperzach i roli, jaką te zwierzęta odgrywają w ekosystemach leśnych. W roku 2016 dwukrotnie przeprowadziliśmy monitoring stopnia zasiedlenia skrzynek. Wyniki są zadowalające. Guano (odchody) nietoperzy stwierdzone zostało w 20 budkach. W trzech innych odnotowano pojedyncze osobniki nocka Brandta. Pierwszy sezon po montażu skrzynek traktuje się zazwyczaj jako okres oswajania się nietoperzy z nowymi, sztucznymi schronieniami. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli – próby zasiedlenia ponad 20 skrzynek − można uznać, że w kolejnych sezonach liczba latających ssaków z pewnością wzrośnie.

Turystów, którzy chcieliby odwiedzić bełchatowskie lasy i zapoznać się z efektami naszych działań, zapraszamy do Leśnictw Głupice, Parzno, Podlesie i Wola Pszczółecka w rejonie uroczyska „Święte Ługi”.

Jakub Grabowski

Michał Stopczyński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Łódzkie Koło PTOP „Salamandra”

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Koło PTOP „Salamandra”, przy współpracy z Nadleśnictwem Bełchatów oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przyznano w ramach konkursu Inicjatywy Obywatelskie – program priorytetowy „Edukacja ekologiczna”, część 2 – Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wybór numeru