Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Szpaki – radosne ptaki

Rozśpiewane wiosną szpaki mają niezwykle bogaty repertuar wokalny, są przy tym świetnymi naśladowcami głosów innych ptaków. I to do tego stopnia, że gdy miewałem przed sobą gęstą koronę dużego drzewa pełnego szpaków, wcale nierzadko łapałem się na odruchowym poszukiwaniu w niej wodno-błotnych czajek, kulików czy łysek.


Więcej w drukowanym wydaniu SALAMANDRY...

Tekst i zdjęcia: Mateusz Matysiak
www.mateuszmatysiak.pl

Wybór numeru