Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Ptaki niebieskie, niebieskie ptaki...

Wejrzyjcie na ptaki niebieskie,
że nie sieją, ani żną, ani zbierają do spichlerzy,
a Ojciec wasz niebieski żywi je.
Ewangelia wg św. Mateusza 6, 26

Mości panowie! Sikorki pod oknami! Wdzięk modraszki stał się literacką metaforą urody niewieściej

Mości panowie! Sikorki pod oknami! Wdzięk modraszki stał się literacką metaforą urody niewieściej
Fot. Cezary Korkosz

Nie sieją, ani żną, a Ojciec je żywi...

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one...? Ważniejsi niż ptaki niebieskie, które choć same nie troszczą się o plon, to znajdują pokarm, którym Ojciec je karmi. Zadziwiające jest, że w naszym języku z tej ważnej biblijnej opowieści o ufności Bogu, zawierzeniu mu swojego życia, odwróceniu się od doczesności, a zwróceniu ku duchowości, do dziś przetrwała jedynie metafora lekkomyślności, beztroski i próżności. W naszej kulturze, tak czujnej na nauki płynące z Ewangelii, niebieskie ptaki wymknęły się katechezie i odleciały w stronę gaju, w którym dojrzewają jedynie niebieskie migdały. Niebieskie ptaki... Pod tym barwnym skądinąd eufemizmem kryje się dziś określenie jednej z najpodlejszych ludzkich postaw – darmozjada, lekkoducha, próżniaka, żyjącego cudzym kosztem nieroba. To jedna z najgorszych obelg. Czyż nie wiedzą o tym nawet dzieci...?


Więcej w drukowanym wydaniu SALAMANDRY...

Witold Muchowski
imionaptakow.com

Wybór numeru