Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Skok na blachę

Ptaki rzadko zaplątują się w sieci. Wiszą spokojnie w głębokich półkach do czasu, gdy zostaną z nich wyjęte (na zdjęciu zniczek)

Ptaki rzadko zaplątują się w sieci. Wiszą spokojnie w głębokich półkach do czasu, gdy zostaną z nich wyjęte (na zdjęciu zniczek)
Fot. Grzegorz Jędro

Świat zmienia się obecnie w takim tempie, jakiego ludzkość nigdy nie doświadczyła. Objawia się to choćby postępującymi zmianami w środowisku, w tym globalnym ociepleniem klimatu i jego licznymi następstwami. Ponieważ widoki na odwrócenie wielu procesów są marne, musimy przyglądać się towarzyszącym temu zjawiskom w jak najbardziej stały i precyzyjny sposób. Tylko wtedy jest szansa na odpowiednio szybką reakcję, jeśli jest ona w ogóle możliwa. W tym celu zaprzęgamy naukę, a jednym z najbardziej wdzięcznych przedmiotów badań są ptaki. Jest to grupa zwierząt, które muszą się przemieszczać, jeśli chcą przeżyć i dochować się kolejnych pokoleń. Zmuszają je do tego cyklicznie zmieniające się warunki, zarówno w skali dobowej (dzień i noc), jak i rocznej (pory roku) w powiązaniu z koniecznością zdobywania pokarmu. Są do tego świetnie dostosowane, choćby ze względu na możliwość aktywnego lotu, zimnokrwistość i niewielką masę. Wszystkie one pozostają aktywne przez cały rok z wyjątkiem lelkowca zimowego (Phalaenoptilus nuttallii) żyjącego w Ameryce Północnej, który w niekorzystnych warunkach może hibernować.


Więcej w drukowanym wydaniu SALAMANDRY...

Romuald Mikusek
RMikusek.pl

Wybór numeru