Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Ochrona sowy płomykówki nad Notecią w 2013 roku

W ramach projektu „Ochrona sowy płomykówki nad Notecią”, prowadzonego przez Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” od 2008 roku, w bieżącym sezonie przeprowadzono szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę sytuacji tej coraz rzadszej sowy krajobrazu rolniczego doliny Noteci.

Liczebność płomykówki spada. Ta młoda sowa przyszła na świat w skrzynce lęgowej zamontowanej w wieży kościoła w dolinie Noteci

Liczebność płomykówki spada. Ta młoda sowa przyszła na świat w skrzynce lęgowej zamontowanej w wieży kościoła w dolinie Noteci
Fot. Marek Maluśkiewicz

Głównym celem prowadzonych w 2013 roku prac było szczegółowe rozpoznanie aktualnego stanu płomykówki (Tyto alba) na obszarze Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi” (odcinek doliny Noteci pomiędzy miejscowościami Ujście i Wieleń). W okresie największej aktywności głosowej tej sowy, w kwietniu i maju, przyrodnicy przeprowadzili osiem kontroli nocnych w miejscowościach położonych w granicach „Nadnoteckich Łęgów” i przylegających do obszaru. Samego ptaka udało się zaobserwować tylko podczas jednej kontroli, na wieży kościoła. Na początku sierpnia stwierdzono w tym miejscu trzy młode osobniki (stanowisko to znane jest nam od 2002 roku).

Kolejnym etapem przedsięwzięcia były kontrole dzienne. W 2013 roku zdecydowano się rozszerzyć poszukiwania tej sowy, dotychczas prowadzone prawie wyłącznie w obiektach sakralnych. Skupiono się na wyszukiwaniu tego gatunku przede wszystkim w gospodarstwach wiejskich. Podczas ośmiu kontroli zinwentaryzowano ponad 200 obiektów gospodarczych (stodoły, obory, strychy budynków, magazyny). Płomykówki odnotowano w sześciu nadnoteckich miejscowościach.

Jesienią przyrodnicy zamontowali dziesięć skrzynek lęgowych w miejscach, w których stwierdzono sowy lub ślady ich obecności. Montaż odbywał się po otrzymaniu zgody od użytkowników danych obiektów. Dodatkowo, wśród właścicieli gospodarstw i mieszkańców obszaru „Nadnoteckie Łęgi”, rozdawano wcześniej opublikowane ulotki zachęcające do ochrony tych niezwykle pięknych i pożytecznych ptaków.

Szczegółowy raport zawierający informacje dotyczące przeprowadzonych w 2013 roku prac oraz aktualnej liczebności i rozmieszczenia płomykówki na badanym obszarze został udostępniony na stronie internetowej Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” (www.przyroda.most.org.pl).

Mateusz Gutowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona sowy płomykówki nad Notecią w 2013 r.” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru