Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Poznań dla pustułek

Samiec pustułki zaglądający do okna mieszkania, przy którym jest gniazdo

Samiec pustułki zaglądający do okna mieszkania, przy którym jest gniazdo

Pustułka (Falco tinnunculus) objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Podstawowym działaniem w tym zakresie jest montowanie skrzynek lęgowych, czyli zapewnienie tym ptakom bezpiecznych miejsc do wychowu młodych. Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy więc od wdrażania projektu pod nazwą „Czynna ochrona sokoła pustułki w Poznaniu”, przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

W ubiegłym stuleciu odnotowano silny z przyczyn antropologicznych spadek liczebności ptaków szponiastych w Polsce, w tym i pustułki. Gatunek ten odbudował jednak swoją liczebność, przenosząc się do miast i wyprowadzając lęgi w różnego rodzaju szczelinach budynków.

W ostatnich latach, również w Poznaniu, przeprowadza się intensywnie prace mające na celu termomodernizację budynków. Jest to proces niezbędny w celu zmniejszenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Prace te mają jednak negatywny wpływ na bioróżnorodność w miastach, w tym głównie na zmniejszenie się liczby miejsc gniazdowych ptaków, w tym również pustułki. PTOP „Salamandra” postanowiło temu przeciwdziałać i w latach 2001−2005 przeprowadziło dwa projekty mające na celu kompensację utraconych, synantropijnych siedlisk tego sokoła.

Skrzynki lęgowe dla pustułek montowane są dzięki pomocy alpinistów

Skrzynki lęgowe dla pustułek montowane są dzięki pomocy alpinistów

W ramach tych projektów zamontowano w Poznaniu 80 skrzynek lęgowych, co zaowocowało wzrostem populacji tego gatunku do 70 par. Przez wiele lat, w wyniku działania czynników atmosferycznych, skrzynki te uległy jednak częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu i przestały pełnić swoją funkcję. Konieczne więc było zastąpienie zniszczonych skrzynek nowymi, a w miejscach, w których zostały one całkowicie usunięte w wyniku prac termomodernizacyjnych – zamontowanie nowych.

Zainstalowano również skrzynki lęgowe w zupełnie nowych miejscach, w których pustułki wyprowadzały lęgi, korzystając z dostępnych szczelin w budynkach. Było to jednak niebezpieczne dla ptaków młodocianych, które regularnie trafiały do azylu dla ptaków przy Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że pustułkom spodobają się nowe domy i na poznańskim niebie znów będziemy mogli podziwiać ich powietrzne akrobacje.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Batycki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Czynna ochrona sokoła pustułki w Poznaniu” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Miasta Poznania.

Wybór numeru