Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Jaki system rejestracji zwierząt?

Podczas obrad Grupy Roboczej ds. CITES dyskutowano m.in. o niedoskonałościach i potrzebie zmian systemu rejestracji zwierząt w Polsce

Podczas obrad Grupy Roboczej ds. CITES dyskutowano m.in. o niedoskonałościach i potrzebie zmian systemu rejestracji zwierząt w Polsce
Fot. Andrzej Kepel

Polska Grupa Robocza ds. CITES to ciało grupujące przedstawicieli wszystkich krajowych organów, instytucji i organizacji zajmujących się wdrażaniem i przestrzeganiem ograniczeń w handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt. Powstała m.in. z inicjatywy „Salamandry” i obecnie jest koordynowana przez Państwową Radę Ochrony Przyrody. Podczas ostatniego spotkania członkowie Grupy dyskutowali między innymi o potrzebie zmiany systemu rejestracji zwierząt podlegających ochronie CITES.

Podobnie jak w trakcie wcześniejszych spotkań Grupy, również i podczas posiedzenia w dniu 23 października br. omawiano wiele tematów. Dowiedzieliśmy się m.in., że w ostatnim czasie na wniosek Prokuratury Generalnej wznowiono wiele postępowań w sprawie przestępstw dotyczących handlu zagrożonymi gatunkami, które wcześniej być może zbyt pochopnie umorzono. Wszystkich zmartwiła informacja, że nasz wieloletni partner – WWF Polska – od przyszłego roku zawiesza działania związane z CITES. Oznacza to, że „Salamandra” pozostanie jedyną polską organizacją pozarządową zajmującą się tym zagadnieniem. A pracy wystarczyłoby dla dziesięciu!

Znaczną część posiedzenia poświęcono dyskusji na temat krajowego programu wdrażania CITES na lata 2014–2020, który właśnie powstaje. „Salamandra” zgłosiła i jeszcze będzie zgłaszać do tego dokumentu sporo uwag i postulatów.

Z naszego punku widzenia szczególnie istotna była dyskusja na temat potrzebnych zmian w systemie rejestracji zwierząt podlegających CITES oraz z gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Na początku października nasze Towarzystwo zebrało z większości starostw w Polsce dane na temat zarejestrowanych do tej pory zwierząt. Borys Kala przedstawił wstępne podsumowanie zebranych w ten sposób danych, które w pełni potwierdziło potrzebę znaczącej modyfikacji (w tym uproszenia) tego systemu. Podczas dyskusji członkowie grupy wskazali wiele pożądanych kierunków zmian. Obecnie, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, „Salamandra” przygotowuje propozycję założeń zmian w przepisach regulujących to zagadnienie. Do czasu ukazania się tego numeru Magazynu drukiem powinna być ona już gotowa.

Andrzej Kepel

Wybór numeru