Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Gdańska „Salamandra” w minionym roku

Nocek rudy podczas hibernacji. Na futerku wychłodzonego zwierzęcia osadza się rosa.

Nocek rudy podczas hibernacji. Na futerku wychłodzonego zwierzęcia osadza się rosa.
Fot. Andrzej Kepel

Zima

Zimą odwiedziliśmy kryjówki naszych nietoperzy. Zajęte one były przez osobniki należące do pięciu gatunków: nocki natterera, nocki rude, nocki duże, gacki brunatne i mopki. Obecność mopków - gatunku całkiem nowego dla naszych zimowisk, sprawiła nam szczególną radość. Na uwagę zasługuje też stała obecność w kryjówkach Gdańska nocków dużych. Jak co roku - braliśmy również udział w Ogólnopolskiej Dekadzie Spisu Nietoperzy.

Jak chroniliśmy nietoperze

W minionym roku wystąpiliśmy z wnioskiem o zainstalowanie kraty nietoperzowej i utworzenie użytku ekologicznego w Reducie Napoleońskiej - największym gdańskim zimowisku tych zwierząt. Zgodę na zabezpieczenie wejścia do interesującego nas korytarza Reduty już otrzymaliśmy. Rozmowy dotyczące utworzenia tam użytku ekologicznego nadal trwają.
By zwiększyć liczbę potencjalnych kryjówek dziennych nietoperzy, latem, w kilku miejscach naszego miasta i jego okolicach rozwiesiliśmy budki dla tych zwierząt.

Przedszkolaki lubią nietoperze

Chcąc przybliżyć nietoperze najmłodszym mieszkańcom naszego miasta przeprowadziliśmy w gdańskich przedszkolach i jednej ze szkół podstawowych zbiórkę prac plastycznych poświęconych tym zwierzętom. W efekcie powstała niepowtarzalna kolekcja rysunków, przedstawiających nietoperze widziane oczyma wyobraźni dzieci. Można ją było obejrzeć, między innymi, na IX Konferencji Chiropterologicznej w Krakowie.

Nietoperze w liceum

We wrześniu, podczas praktyk studenckich w jednym z sieradzkich „ogólniaków”, przeprowadziliśmy ankietę składającą się z dziesięciu pytań dotyczących nietoperzy. Odpowiedzi udzieliło 107 osób. Największą trudność sprawiły uczniom pytania o nazwy krajowych gatunków nietoperzy, bazę pokarmową tych zwierząt oraz rolę, jaką pełnią one w środowisku (żadnej poprawnej odpowiedzi), mimo iż ponad 90% ankietowanych widziało nietoperze lub wiedziało, gdzie można je spotkać. Również hasło „wampir” wywoływało wiele emocji wśród odpowiadających.

Gdzie byliśmy

W lutym braliśmy udział w I Targach Studenckich, organizowanych przez Uniwersytet Gdański. W marcu natomiast, prezentowaliśmy poster na II Konferencji Teriologicznej w Southampton. Tę pracę można było oglądać w sierpniu w Bostonie, na tamtejszej Konferencji Chiropterologicznej. W listopadzie braliśmy udział w IX Konferencji Chiropterologicznej w Krakowie.

Agnieszka Przesmycka

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.