Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nasze plany na Dzień Ziemi

Konkurs wiedzy przyrodniczej podczas rajdu w Morasku

Konkurs wiedzy przyrodniczej podczas rajdu w Morasku
Fot. Andrzej Kepel

Jak co roku, w okolicach 22 kwietnia 1996 r., Towarzystwo nasze weźmie udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi. Z tej okazji, wspólnie z Kołem Ekologicznym przy III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, organizujemy w rejonie Rezerwatu Meteoryt Morasko rajd dla około 150 uczniów poznańskich liceów. Impreza połączona będzie ze zwiedzaniem rezerwatu oraz konkursem wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.
18 kwietnia o godzinie 17.00, w sali wykładowej Zakładu Zoologii Systematycznej UAM, w Collegium Maius przy ul. Fredry 10, odbędzie się spotkanie miłośników rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Celem tego spotkania będzie utworzenie Grupy Przyjaciół Rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Grupa będzie sprawowała stałą pieczę nad tym obiektem.

W ramach obchodów Dnia Ziemi 27 kwietnia odbędzie się etap wojewódzki Konkursu „Parki Narodowe w Polsce” (zobacz: Konkurs Wiedzy Przyrodniczej i Ekologicznej „Parki Narodowe w Polsce”).

Od 20 kwietnia do 5 maja będzie można również obejrzeć wystawę pokonkursową FOTO-EKO 1995 (zobacz: FOTO-EKO 1995 „Przyroda Polski i jej ochrona”).

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.