Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” na targach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach...

Stoisko „Salamandry” podczas Targów POLEKO 1997

Stoisko „Salamandry” podczas Targów POLEKO 1997
Fot. Andrzej Kepel

Poza realizacją naszych przedsięwzięć staramy się uczestniczyć w różnych istotnych wydarzeniach związanych z ochroną przyrody, promować Towarzystwo i podnosić poziom naszej wiedzy. Uczestniczyliśmy więc m.in. w: Międzynarodowych Targach POLEKO 1997 i w kilku konferencjach naukowych (np. „Fauna Miast”, XI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, „Plany Ochrony Przyrody”), w trakcie których z jednej strony - dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, a z drugiej - dowiadywaliśmy się o najnowszych osiągnięciach i zdobyczach wiedzy z dziedziny ochrony przyrody. Braliśmy też udział w spotkaniach organizowanych przez inne organizacje przyrodnicze lub Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pilnujemy również, żeby nieustannie się rozwijać, dlatego też dokształcaliśmy się wysyłając pracowników „Salamandry” na szkolenia z różnych dziedzin - m.in. dotyczące współpracy z mediami oraz zdobywania środków od sponsorów.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.