Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Zimowa działalność „nietoperzowa”

W tym roku w Poznaniu jak zwykle naliczyliśmy ok. 2000 zimujących nietoperzy

W tym roku w Poznaniu jak zwykle naliczyliśmy ok. 2000 zimujących nietoperzy
Fot. Andrzej Kepel

Jak co roku „Salamandra” wzięła udział w Dekadzie Spisu Nietoperzy kontrolując poznańskie fortyfikacje oraz zimowiska nietoperzy na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, Pomorza i takich miejscowości jak Mogilno, Kopanki, Borowiec, Grodzisk, Sieraków, Chalin, Przemęt oraz Kowalewko. Towarzystwo, zgodnie z kilkuletnią tradycją, zorganizowało także w styczniu br. obóz chiropterologiczny w Tatrach, którego uczestnicy inwentaryzowali nietoperze hibernujące w niektórych z tamtejszych jaskiń.

W celu uzyskania maksymalnej wiarygodności i porównywalności gromadzonych przez „Salamandrę” danych na temat nietoperzy, wprowadziliśmy w tym roku tzw. licencje chiropterologiczne. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem amatorskiego ruchu „nietoperzowego” w Polsce oraz zwiększaniem się liczby prac badawczych podejmowanych przez osoby prywatne i instytucje pozanaukowe. Osobom, które spełniają odpowiednie wymagania, specjalna Komisja przyznaje licencje Zimowego Inwentaryzatora Nietoperzy oraz Instruktora Zimowych Inwentaryzacji Nietoperzy. Potencjalny Inwentaryzator musi m.in. wykazać się podstawową wiedzą z zakresu biologii i zasad ochrony nietoperzy, umieć rozpoznawać podstawowe gatunki tych ssaków zimujące na terenie Polski, wyszukiwać ich potencjalne schronienia, oraz potrafić kierować małymi grupami badawczymi. Instruktor powinien ponadto umieć prowadzić szkolenia z dziedziny zimowych badań nietoperzy, wykazywać się zdolnościami pedagogicznymi i co najmniej przez trzy lata prowadzić samodzielne zimowe badania nietoperzy. Towarzystwo przewiduje także wprowadzenie licencji na letnie badania nietoperzy.

Magda i Ewa w jaskini Naciekowej - szczęśliwe, bo znalazły nietoperza!

Magda i Ewa w jaskini Naciekowej - szczęśliwe, bo znalazły nietoperza!
Fot. Wojciech Kubasik

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.