Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Nasi” w Kolegium Lasów Państwowych

Przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych funkcjonuje ciało doradcze i opiniujące - Kolegium Lasów Państwowych. Jego członków na 3 letnią kadencję powołuje Dyrektor Generalny LP. W tym roku jedno z miejsc w Kolegium zostało zaproponowane naszemu Towarzystwu. Wydelegowaliśmy do tego ciała naszego prezesa - Andrzej Kepela. W skład Kolegium wchodzi jeszcze dwóch przedstawicieli organizacji społecznych - Paweł Pawlaczyk z Lubuskiego Klubu Przyrodników i Andrzej Jabłoński z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.