Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kto wie najwięcej na temat ssaków Polski?

Konkurs wiedzy przyrodniczej dla szkół podstawowych po raz czwarty!

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego
Fot. Andrzej Kepel

Ku naszej ogromnej radości, Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych, organizowany przez „Salamandrę” w tym roku już po raz czwarty, cieszy się coraz większym zainteresowaniem nauczycieli, a co ważniejsze - również młodzieży, która traktuje go najczęściej jako ciekawą przygodę oraz sprawdzian własnej wiedzy przyrodniczej. W tym roku uczniowie znowu miło zaskakiwali nas odpowiadając prawidłowo na często naprawdę trudne i podchwytliwe pytania. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że osoby które przeszły przez „sito” etapu szkolnego (wzięło w nim udział ok. 2000 uczniów ze 101 szkół podstawowych województwa poznańskiego) reprezentują poziom wiedzy, który mógłby wprawić w zakłopotanie nawet niektórych studentów biologii! W dniu 21 marca 1998, w Szkole Podstawowej nr 6 w Poznaniu, odbył się etap wojewódzki Konkursu, w którym uczestniczyło 159 osób. Tym razem uczniowie wykazywali się wiedzą dotyczącą ssaków występujących na terenie Polski. Ostatecznie, największą „specjalistką” w dziedzinie ssaków okazała się Marta Prange ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu. II-gie miejsce w Konkursie zajęła Hanna Ratajczyk z SP nr 19 w Poznaniu, III-cie zaś - Anita Kwiatkowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Psarach Polskich.

W tym roku postanowiliśmy „zafundować” naszym dzielnym „konkursowiczom” jeszcze jedną atrakcję. Wraz z Lubuskim Klubem Przyrodników, który od wielu lat przeprowadza podobny Konkurs na terenie województw zielonogórskiego i gorzowskiego, zorganizowaliśmy wielki „finał finałów” obu konkursów. 25 kwietnia sprzed bramy starego ZOO w Poznaniu odjechał w kierunku Świebodzina autobus wraz z 23 osobami, które w naszym Konkursie zdobyły największą liczbę punktów. Uczniom towarzyszyli oczywiście ich nauczyciele. Po ponownym zmierzeniu się z sobą oraz finalistami „sąsiedzkiego” konkursu, młodzi przyrodnicy udali się na wycieczkę do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Ku naszemu niekłamanemu zadowoleniu, w „finale finałów”, który odbył się na tych samych zasadach co etap wojewódzki naszego Konkursu, zwyciężyli ostatecznie trzej uczniowie z województwa poznańskiego. Co zabawne - zamieniły się miejscami dwie nasze finalistki - różnicą dosłownie jednego punktu I miejsce zajęła Hania, II natomiast Marta. Potwierdziły tym zresztą swoją sporą wiedzę. III miejsce zdobył tym razem Bartosz Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gnieźnie.

Finaliści konkursu „Ssaki Polski” bezbłędnie odpowiadali na większość pytań

Finaliści konkursu „Ssaki Polski” bezbłędnie odpowiadali na większość pytań
Fot. Andrzej Kepel

Dodatkową atrakcją dla uczestników „finału finałów” była wycieczka do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

Dodatkową atrakcją dla uczestników „finału finałów” była wycieczka do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
Fot. Andrzej Gawlak

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu, zatytułowanej „Zwierzęta Chronione w Polsce”!

Redakcja

Konkurs sponsorowany był głównie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.