Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wieści znad Noteci

Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” rozpoczęło realizację projektu „Ochrona sowy uszatej w północnej Wielkopolsce”. Wśród planów na 2005 rok jest również monitoring przyrody ostoi ptaków Nadnoteckie Łęgi, a także działalność edukacyjna.

Ochrona uszatki

Pisklęta uszatek tak jak wszystkie młode sowy przypominają puchate kukiełki

Pisklęta uszatek tak jak wszystkie młode sowy przypominają puchate kukiełki
Fot. Marek Maluśkiewicz

Realizacja pierwszego etapu projektu „Ochrona sowy uszatej w północnej Wielkopolsce” właśnie się rozpoczęła. W październiku wytypowaliśmy 20 miejsc (niewielkich śródpolnych lasków), w których na początku 2005 roku powieszone zostaną wiklinowe kosze lęgowe o specjalnej konstrukcji, zastępujące naturalne gniazda tych ptaków. Uszatka (Asio otus) nigdy sama nie buduje gniazd, zajmując zazwyczaj opuszczone gniazda ptaków krukowatych. Ze względu na spadek liczebności tych ptaków w krajobrazie rolniczym, zmniejsza się również ilość potencjalnych miejsc, w których ta interesująca sowa mogłaby przystąpić do lęgów. Szczegóły realizacji projektu przedstawimy w kolejnym numerze Magazynu.

Nasze szkolne kółka

Dobrze układa się nam współ-praca ze szkołami w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Od dwóch lat współpracujemy z kółkiem PTOP „Salamandra” przy Szkole Podstawowej w Wieleniu. W 2004 roku rozpoczęliśmy też współpracę ze szkołami w Przyłękach, Romanowie Dolnym, Łomnicy oraz Gulczu. Dla uczniów zaprzyjaźnionych z nami szkół ogłosiliśmy konkurs na najlepiej wykonaną skrzynkę lęgową dla dudka (Upupa epops). Dlaczego właśnie dla tego gatunku? Otóż jest to nie tylko ptak powszechnie znany i lubiany, ale także – co ważne – jego liczebność nad Notecią w ostatnim czasie szybko spada. Powodem tego jest brak odpowiednich miejsc, w których dudki mogłyby założyć gniazda. Chcemy stworzyć nowe miejsca gniazdowania, rozwieszając wykonane przez dzieci i młodzież budki.

Nasze wydawnictwa

Po długich staraniach udało nam się wydać folder poświęcony ptakom ostoi „Nadnoteckie Łęgi”. Druk wydawnictwa był możliwy dzięki pomocy sponsorów. Folder jest bezpłatnie rozprowadzany wśród zainteresowanych osób, a przede wszystkim stanowi cenny dodatek do zajęć przyrodniczych prowadzonych przez nas w szkołach. Wkrótce wydamy także folder poświęcony ochronie uszatki. W planach mamy też opracowanie i wydrukowanie broszury propagującej obejmowanie ochroną pomnikową starych drzew.

Plany na nowy sezon

W połowie października spotkaliśmy się z członkami i sympatykami Koła, aby omówić plany na 2005 rok. Na przełomie stycznia i lutego zamierzamy powiesić kosze dla uszatek, których zasiedlenie skontrolujemy w sezonie lęgowym. Oprócz tego jak zwykle przeprowadzimy monitoring ptaków lęgowych „Nadnoteckich Łęgów” oraz badania sów w okolicach Piły. Nie zabraknie również terenowych imprez przyrodniczych, takich jak rajdy, wycieczki i biwaki. W przypadku tych imprez naszą bazą będzie terenowy punkt edukacji przyrodniczej koło śluzy Lipica na Noteci. Uroczyste otwarcie punktu zaplanowano na kwiecień.

Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”

Składamy podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz drukarni ARCAN w Trzciance za pomoc w wydaniu folderu „Ptaki Nadnoteckich Łęgów”.
Projekt „Ochrona sowy uszatej w północnej Wielkopolsce” oraz monitoring sów i monitoring przyrody „Nadnoteckich Łęgów” jest prowadzony dzięki pomocy Huty Szkła Ujście S.A.
Dziękujemy również Ireneuszowi Kałudze z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” za cenne wskazówki dotyczące ochrony uszatki oraz wójtowi gminy Czarnków – panu Bolesławowi Chwarściankowi za okazaną nam pomoc.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.