Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


II edycja konkursu „Zielone Pióro”rozstrzygnięta

Zielone Pióro

Do kolejnej edycji konkursu „Zielone Pióro” zgłoszono 13 artykułów. Zwyciężyła praca nadesłana przez Jarosława Sobieszewskiego pt. „Nocny wywiad”. Zamieszczamy ją w bieżącym numerze Magazynu. Pięciu autorów, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu (Dariusz Gizak, Maciej Grabowiecki, Waldemar Krasowski, Magdalena Mucha i Witold Muchowski), otrzymało wyróżnienia. Gratulujemy!

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Prosimy o nadsyłanie oryginalnych, nigdzie nie publikowanych artykułów popularno-naukowych o tematyce przyrodniczej. Mogą to być np. opisy różnych rodzajów roślin, grzybów lub zwierząt, ciekawych miejsc i zjawisk przyrodniczych, sprawozdania z wydarzeń, polemiki bądź wywiady. Podstawą oceny nadesłanych prac, a więc również późniejszego wykorzystania w drukowanej oraz internetowej wersji Magazynu, jest ich poziom merytoryczny, atrakcyjność tematu, forma i język. Na ocenę wpływa także obecność i jakość ilustracji (fotografie, rysunki, mapki).

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.