Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wycieczka ornitologiczna nad Zbiornik Jeziorsko

Wycieczki ornitologiczne organizowane przez PTOP „Salamandra” mają już kilkuletnią tradycję i spore grono stałych uczestników. 25 września 2004 po raz kolejny wybraliśmy się podglądać ptaki, tym razem na drugi pod względem wielkości zbiornik zaporowy w Polsce – Jeziorsko. Został on zbudowany w latach 80. na Warcie pod Sieradzem, na granicy województw wielkopolskiego i łódzkiego. Jego powierzchnia przy maksymalnym piętrzeniu wynosi około 42 km2. Mimo że jest to sztuczny akwen, stanowi on bardzo cenną ostoję ptaków wodno-błotnych.

Pozostałością po rosnących tu niegdyś drzewach są nagie pniaki, służące wielu ptakom za punkty widokowe

Pozostałością po rosnących tu niegdyś drzewach są nagie pniaki, służące wielu ptakom za punkty widokowe
Fot. Adriana Bogdanowska

Z Poznania wyjeżdżaliśmy nieco zaniepokojeni pogodą, gdyż przez kilka dni poprzedzających wycieczkę wiał silny wiatr i padał deszcz. Okazało się jednak, że aura była dla nas łaskawa – dzień był słoneczny i bezwietrzny, idealny do obserwowania ptaków. A było ich niemało. Na zaporze czołowej zbiornika, podczas pierwszego postoju, przywitał nas rybołów (Pandion haliaetus). Ten wspaniały ptak wzbudził podziw u wszystkich wycieczkowiczów, tym bardziej że można go było obserwować przez kilkanaście minut z niedużej odległości, również podczas polowania. Inne gatunki ptaków obserwowaliśmy z różnych miejsc położonych na wschodnim brzegu akwenu. Na lekko pofalowanej powierzchni wody pływały stada perkozów dwuczubych (Podiceps cristatus), łysek (Fulica atra) oraz kaczek, m.in. rożeńce (Anas acuta) i świstuny (A. penelope). Nad zbiornikiem krążyły liczne mewy srebrzyste (Larus argentatus), mewy pospolite (L. canus) oraz śmieszki (L. ridibundus).

Uczestnicy wycieczki z dużym zainteresowaniem obserwowali odpoczywające na rozlewiskach ptaki

Uczestnicy wycieczki z dużym zainteresowaniem obserwowali odpoczywające na rozlewiskach ptaki
Fot. Paweł Śliwa

Ponieważ poziom wody w zbiorniku nie był tego dnia zbyt wysoki, znaczna część dna była odsłonięta, a w wielu miejscach utworzyły się płytkie rozlewiska. W takich miejscach obserwowaliśmy setki ptaków siewkowatych, m.in.: czajki (Vanellus vanellus), kszyki (Gallinago gallinago), rycyki (Limosa limosa), krwawodzioby (Tringa totanus), siewnice (Pluvialis squatarola), sieweczki rzeczne (Charadrius dubius), biegusy małe (Calidris temminckii) i biegusy zmienne (C. alpina). Na sterczących gdzieniegdzie pniakach, które są pozostałością po rosnących tu dawniej drzewach, przesiadywały majestatyczne bieliki (Haliaeetus albicilla), a wysoko na niebie zobaczyć można było klucze migrujących gęsi zbożowych (Anser fabalis) i białoczelnych (A. albifrons).

Dzięki znakomitej pogodzie, możliwości obserwowania wielu ciekawych ptaków oraz miłej atmosferze, ten wrześniowy dzień będzie zapewne często wspominany przez uczestników wyprawy.

Paweł Śliwa

Wycieczka ornitologiczna dofinansowana została z funduszu Unii Europejskiej.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.