Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Szczęśliwa trzynastka

FOTO-EKO 2003

W roku 2004 odbyła się trzynasta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO – imprezy mającej na celu propagowanie piękna naszej rodzimej przyrody. Podobnie jak w latach ubiegłych – do biura „Salamandry” przesłano ok. tysiąca prac przedstawiających różne gatunki krajowych zwierząt i roślin, jak również malownicze polskie krajobrazy. W dniu 26 października jury w składzie: Adriana Bogdanowska, Andrzej Kepel, Ewa Olejnik i Piotr Skórnicki, przyznało następujące miejsca w Konkursie:

I miejsce – Radosław Adamski z Konina, za zdjęcie pt. „Wąsatka”,

II miejsce – Henryk Janowski z Miłogoszcza, za zdjęcie z zestawu zatytułowanego „Maki”,

III miejsce – Maria Pajzderska z Poznania za zdjęcie pt. „A ku ku!”.

Wyróżniono ponadto autorów – Macieja Bartkowiaka z Tarnowa Podgórnego za zdjęcie pt. „Latawce”, Henryka Janowskiego z Miłogoszcza za zdjęcie pt. „Czaple” oraz zdjęcie z zestawu pt. „W locie”, Piotra Medynę ze Szczecina za zdjęcie z zestawu pt. „Stołowogórskie haiku”, Mariusza Oszustowicza z Tych za zdjęcie z zestawu pt. „Słowiński Park Narodowy”, Jacka Rutę z Poznania za zdjęcie pt. „Czarne chmury”, Mieczysława Wielowskiego z Czechowic-Dziedzic za zdjęcie pt. „Pod Giewontem”, Tomasza Wilka z Krakowa za zdjęcie z zestawu pt. „Kolory”.

Jak co roku – z ponad 100 najlepszych zdjęć powstała wystawa pokonkursowa. Pierwsza jej ekspozycja miała miejsce w listopadzie, w czasie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2004. Zainteresowanych wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt.


I miejsce

„Wąsatka”

„Wąsatka”
Fot. Radosław Adamski


II miejsce

Z zestawu „Maki”

Z zestawu „Maki”
Fot. Henryk Janowski


III miejsce

„A ku ku!”

„A ku ku!”
Fot. Maria Pajzderska


Wyróżnienia

„Latawce”

„Latawce”
Fot. Maciej Bartkowiak


Z zestawu „W locie”

Z zestawu „W locie”
Fot. Henryk Janowski


„Stołowogórskie haiku”

„Stołowogórskie haiku”
Fot. Piotr Medyna


Z zestawu „Słowiński Park Narodowy”

Z zestawu „Słowiński Park Narodowy”
Fot. Mariusz Oszustowicz


„Czarne chmury”

„Czarne chmury”
Fot. Jacek Ruta


„Pod Giewontem”

„Pod Giewontem”
Fot. Mieczysław Wielowski


Zestaw „Kolory”
Fot. Tomasz Wilk

Ewa Olejnik

Sponsorami FOTO-EKO 2004 byli Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.