Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Co nowego u pustułek?

Jeden z lęgów pustułki umieszczonych w skrzynce na kwiaty

Jeden z lęgów pustułki umieszczonych w skrzynce na kwiaty
Fot. Paweł Śliwa

Już od trzech lat realizowany jest projekt ochrony pustułki (Falco tinnunculus), na terenie całego kraju. Bierze w nim udział siedem organizacji przyrodniczych: PTPP „pro Natura”, Komitet Ochrony Orłów, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Biologów UŁ oraz PTOP „Salamandra”, jako koordynator całego przedsięwzięcia.

W ramach projektu montuje się specjalne skrzynki lęgowe dla tych coraz rzadszych sokołów. Skrzynki wieszane są na drzewach oraz wysokich budynkach, głównie na terenie miast. W ciągu ostatnich dwóch lat zamontowano ich ponad 1100. Obecnie regularnie kontroluje się ich zasiedlenie i efekt lęgowy. Ze wstępnych obserwacji wynika, że pustułki bardzo chętnie korzystają z tego typu pomocy, szczególnie w miastach. Ponieważ skrzynki stanowią bezpieczne schronienie, przyczynia się to do znacznego zmniejszenia śmiertelności piskląt, a przez to do zwiększania się liczby pustułek.

Budki lęgowe są chętnie wykorzystywane przez pustułki

Budki lęgowe są chętnie wykorzystywane przez pustułki
Fot. Paweł Śliwa

Mamy nadzieję, że skrzynki lęgowe będą coraz częściej zajmowane przez pustułki. Ptaki powinny szybko nauczyć się je wykorzystywać, tak jak robią to ich pobratymcy w innych krajach, np. w Czechach lub na Słowacji. Wtedy istnieje szansa, że ich liczebność zacznie wzrastać w całej Polsce. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, z liczbą 2,5–3 tys. par tych sokołów, prezentujemy się bardzo słabo. Najliczniejsze są w Rosji: 50–90 tys. par. W niewiele większych od naszego kraju Niemczech gniazduje 50–60 tys. par, w Wielkiej Brytanii 52 tys., we Francji 35–50 tys., w Hiszpanii 25–30 tys., a w Turcji 5–25 tys. par. W sumie europejska populacja lęgowa pustułki oceniana jest na 300–440 tys. par.Paweł Śliwa

Sponsorami projektu są:

  • Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska (GEF/SGP, UNDP),
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.