Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Chrońmy płomykówkę

Płomykówka należy do naszych najładniejszych sów

Płomykówka należy do naszych najładniejszych sów
Fot. Paweł Śliwa

W minionym czasie kontynuowaliśmy działania związane z ochroną płomykówki w Wielkopolsce, w ramach projektu „Ochrona płomykówki (Tyto alba) w obiektach sakralnych w Polsce”. Skontrolowaliśmy już blisko 400 obiektów sakralnych, a w 100 z nich zamontowaliśmy skrzynki dla tej ginącej sowy. Poszukiwania prowadzone są też w budynkach gospodarskich, w których również montujemy skrzynki lęgowe.

Cały czas zbieramy informacje o występowaniu płomykówki w Wielkopolsce. Wstępne wyniki pokazują, że w ostatnim czasie ptak ten wycofał się z wielu stanowisk, najczęściej z powodu remontów poddaszy, strychów i wież kościołów. Z drugiej strony jest on znacznie liczniejszy niż do tej pory sądzono, gdyż intensywne poszukiwania w odpowiednich miejscach przynoszą kolejne stwierdzenia. Jest to dowód na to, że ciągle bardzo mało wiemy o występowaniu i życiu płomykówki.

Paweł Śliwa

Głównymi sponsorami projektu ochrony płomykówki są Fundacja EkoFundusz i Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP, UNDP).

Projekt wsparty został także przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.