Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Zapraszamy na V Polskie Sympozjum Herpetologiczne!

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX już po raz piąty zaprasza naukowców, studentów, przedstawicieli jednostek samorządowych i firm oraz wszystkie inne osoby, którym bliskie są płazy i gady do udziału w Polskim Sympozjum Herpetologicznym. Tegoroczna edycja odbędzie się 25 i 26 listopada br. we Wrocławiu.

Sympozjum to jedyna w Polsce konferencja poświęcona w całości herpetologii w bardzo szerokim zakresie – od ochrony, przez edukację, ekologię i faunistykę, po badania molekularne. Wydarzenie to jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i stanowi okazję do wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska herpetologów. O wysoki poziom wszystkich prezentowanych wystąpień zadba jak co roku Komitet Naukowy, a dla chętnych przewidziane są również warsztaty tematyczne. 

Tegoroczny program zapowiada się bardzo interesująco.

Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA patronuje Polskiemu Sympozjum Herpetologicznemu od pierwszej edycji. Podczas przerw miedzy poszczególnymi sesjami będzie można nabyć najnowsze numery i zamówić prenumeratę czasopisma. 

Więcej informacji na stronie wydarzenia oraz na profilu PSH na Facebooku

Zapraszamy w imieniu organizatorów!

 

Wybór numeru

Aktualny numer: 2/2023