Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Zielniki. Ochrona i konserwacja - nowe wydawnictwo PWN

Zielniki są dokumentacją związków świata człowieka ze światem roślin. Dzięki nim można prowadzić analizy dotyczące m.in. bioróżnorodności, migracji gatunków, zmian klimatycznych, skażenia środowiska, historii farmacji, historii chorób, a także wielu zagadnień z dziedziny etnobotaniki, religioznawstwa, socjologii i antropologii.

Najstarsze na świecie zachowane zielniki pochodzą z połowy XVI wieku i stanowią unikatowe repozytorium informacji (także genetycznej) o roślinach sprzed setek lat.

Niniejsza publikacja jest prawdziwym kompendium wiedzy na temat zielników, umożliwiającym korzystanie w pełni z ich potencjału jako archiwów informacji naukowej. Jej zakres został określony na podstawie konsultacji z opiekunami zbiorów przyrodniczych.

W poszczególnych rozdziałach opisano:
- rozwój historii naturalnej i historię powstawania zielników na tle rozwoju botaniki jako propedeutyki nauk przyrodniczych;
- najstarsze zabytki zielnikowe w Polsce i na świecie;
- zagadnienia etyczne związane ze zbiorem roślin, zarządzaniem zbiorami przyrodniczymi, w tym zielnikami i ochroną historycznych kolekcji jako obiektów zabytkowych;
- technikę i technologię wytwarzania zielników, z omówieniem budowy chemicznej podstawowych elementów strukturalnych występujących w zielnikach;
- historię stosowania środków biobójczych, które często w sposób trwały zanieczyszczają zbiory zielnikowe i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników;
- procesy degradacji występujące w zbiorach zielnikowych, z uwzględnieniem degradacji materiału genetycznego;
- metody ochrony prewencyjnej i interwencyjnej w ramach polityki Integrated Pest Management (IPM);
- badania związane z ochroną materiału genetycznego w zbiorach przyrodniczych;
- realizacje konserwatorskie na trzech zabytkowych zielnikach z XVIII wieku z polskich zbiorów, należących do najstarszych i najcenniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Publikacja będzie pomocna dla:
- kuratorów i opiekunów zbiorów zielnikowych i innych zbiorów przyrodniczych;
- pracowników muzeów przyrodniczych i regionalnych, bibliotek, archiwów;
- botaników, genetyków, etnobotaników, farmaceutów, studentów botaniki farmaceutycznej i wszystkich innych badaczy korzystających z zielników;
- studentów nauk biologicznych, farmacji i medycyny, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat początków nauk przyrodniczych i historycznych metod badawczych oraz historią stosowania toksycznych substancji jako metod ochrony;
- studentów biologii, biotechnologii, farmacji, leśnictwa i nauk rolniczych, jako uzupełnienie wiedzy o dokumentacji zasobów roślinnych;
- studentów kierunków związanych z ochroną zabytków (konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona dóbr kultury);
- miłośników przyrody i współczesnych twórców zielników.

Książka stanowi podstawę do odpowiedzialnego dokumentowania otaczającej nas informacji biologicznej, które jako dziedzictwo docenią przyszłe pokolenia.

Tytuł dostępny jest na stronie Księgarni PWN.

Dane techniczne:
Druk: Warszawa, 2023
Wydanie/Copyright: wyd. 1, 2023
Autor: Magdalena Grenda-Kurmanow
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Typ oprawy: miękka

Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA patronuje temu wydawnictwu.

Wybór numeru

Aktualny numer: 2/2023