Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

21–25 września 2022 roku w Łodzi odbędzie się XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego – największego w Polsce przeglądu filmów poświęconych przyrodzie i ekologii. Jej hasłem przewodnim jest „Odbudowa Ekosystemów”, aby zaakcentować istotną i pilną konieczność ochrony i restytucji naturalnych ekosystemów naszej planety – dla pomyślnego rozwoju życia na Ziemi. Tym samym Festiwal włączy się aktywnie w promowanie działań podejmowanych na całym świecie w ramach ogłoszonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na lata 2021–2030 „Dekady Odbudowy Ekosystemów” (The UN Decade on Ecosystem Restoration).

Podstawowym celem MFFP im. Włodzimierza Puchalskiego, realizowanym skutecznie od wielu lat, jest nie tylko prezentacja wartościowych artystyczne i merytorycznie przyrodniczych obrazów filmowych, ale także promowanie polskiej i zagranicznej sztuki filmowej oraz szerzenie wiedzy o przyrodzie i ekologii. Cele Festiwalu są zatem jednocześnie poznawcze, edukacyjne i artystyczne. 

Tematyka ochrony przed degradacją oraz restytucji ekosystemów jest tak szeroka i wieloaspektowa, że praktycznie każdy wartościowy film zgłoszony do konkursu festiwalowego będzie mógł stać się istotnym głosem w globalnej dyskusji o tym problemie i impulsem do podjęcia konkretnych działań zaradczych. Poza promowaniem misyjnego przesłania ekologicznego, najważniejszymi wydarzeniami festiwalowymi są konkursy filmowe: Konkurs Główny – przeznaczony dla profesjonalnych twórców filmów przyrodniczych z całego świata oraz Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego – przeznaczony dla młodych filmowców-amatorów w wieku szkolnym. Projekcje konkursowe oraz filmowe pokazy specjalne są planowane w łódzkim kinie „SZPULKA” Łódzkiego Domu Kultury oraz w kinie „KINEMATOGRAF” przy Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wzorem lat ubiegłych planowane są także pofestiwalowe projekcje nagrodzonych i wyróżnionych filmów (podsumowujące wyniki obu konkursów) w wybranym kinie.

Wydarzeniami towarzyszącymi Festiwalowi, będą wystawy fotografii przyrodniczej. WFO planuje dodatkowo także organizację wydarzeń w Studiu festiwalowym – rozmowy z twórcami w wersji stacjonarnej oraz transmitowane w Internecie. Odbiorcami oraz uczestnikami Festiwalu są realizatorzy filmowi, studenci szkół filmowych i innych uczelni, fotograficy przyrody, specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska, mieszkańcy miasta Łodzi i goście z całej Polski.

Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

Magazyn Przyrodniczy Salamandra patronuje MFFP już po raz czwarty.

Więcej informacji na stronie festiwalpuchalskiego.pl/oraz na profilu MFFP na Facebooku.

Wybór numeru

Aktualny numer: 2/2023